DİMSİAD Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği

Vizyon

 • Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyeler arasında birlik,beraberlik ve dayanışmayı sağlamak,
 • Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek,

 

Misyon

 • İnşaat Malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin bölgemizde üretilmesine katkıda bulunmak,
 • Haksız rekabeti önlemek,
 • Ortak sosyal,ekonomik,kültürel,mesleki ihtiyaçlara destek vermek,
 • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak,
 • Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak,
 • Üretici – Satıcı arasında köprü kurmak,
 • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak,
 • Eğitim – Öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek,
SOSYAL
MEDYA
TİMFED Sektör Araştırma Raporu Eylül 2017 Sektörün ileri gelen iş adamlarından aldığımız görüşler ve güncel yazılarımızla sizlerin yanındayız.
DİMSİAD Kurucu Üyesidir.